r2eko
Artur Owczarek

Pomożemy w funkcjonowaniu Twojej firmy m.in. w zakresie gospodarki odpadami, przygotujemy całą niezbędną sprawozdawczość, wykonamy audyt środowiskowy, poprowadzimy ewidencję odpadów w rejestrze BDO, przygotujemy wnioski o uzyskanie pozwoleń wymaganych w Twojej branży, przeprowadzimy szkolenia z obszaru ochrony środowiska, poprowadzimy kampanie edukacyjne. 

r2eko Doradztwo środowiskowe

Firma r2eko powstała z myślą o transferze wiedzy i doświadczenia w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Wprowadzone przepisy dotyczące ochrony środowiska spowodowały nałożenie na przedsiębiorców konkretnych praw i obowiązków. Doradztwo środowiskowe to specjalistyczne usługi konsultingowe z zakresu ochrony środowiska skierowane do różnych podmiotów, których działalność oddziałuje na środowisko.

Naszym celem jest poprawa funkcjonowania Państwa firmy z jednoczesnym zmniejszeniem wpływu na środowisko. 

Etapy współpracy z r2eko

02

Bezpłatne spotkanie online

03

Przygotowanie strategii oraz wyceny

04

Nawiązanie współpracy

Dlaczego doradztwo środowiskowe jest ważne?

Ustawodawstwo związane z ochroną środowiska jest bardzo obszerne i szybko się zmienia. Łatwo zagubić się w przepisach prawnych i nie dostrzec jakich obowiązków wynikających z nich powinniśmy dopełnić.

Udzielamy konsultacji związanych z ochroną środowiska, aby zapewnić klientom pomoc w czasochłonnym i uciążliwym procesie śledzenia przepisów prawa ochrony środowiska i realizacji obowiązków, w tym zapewniamy przygotowywanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz przejmujemy za klienta prowadzenie obowiązków w zakresie ochrony środowiska.

Jakie usługi oferujemy

Zaufali nam

Dlaczego warto z nami współpracować? 

01

Eko-Zarządzanie

Przejmujemy wszystkie obowiązki nałożone na przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska.

02

Punktualność Ekologiczna

Pilnujemy terminowości zobowiązań środowiskowych.

03

Ekspert Nadzoru

Prowadzimy nadzór nad przepisami ochrony środowiska.

04

Aktualizacja Ekoprzepisów

Informujemy na bieżąco o zmianach aktów prawnych.

05

Reprezentacja

Reprezentujemy klienta przed inspekcją ochrony środowiska oraz organami ochrony środowiska, takimi jak starostwo powiatowe, urząd marszałkowski, Wody Polskie.

06

Ekopraktyki Pro

Wdrażamy w firmie dobre praktyki proekologiczne.

07

Zdobywanie Zgodności

Uzyskamy dla Państwa wszelkie niezbędne decyzje środowiskowe.

08

Audyt

Przeprowadzimy audyt środowiskowy Państwa zakładu zgodnie z Państwa oczekiwaniami, z uwzględnieniem przepisów prawa ochrony środowiska.

Zakres usługi jest każdorazowo indywidualnie dopasowywany do rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa oraz oczekiwań klienta. Proponujemy pełen outsourcing z zakresu ochrony środowiska, który pozwoli na koncentrację na spokojnym i zgodnym z przepisami rozwijaniu Państwa firmy.
Mamy konkurencyjne ceny.

Współpracując z nami zmniejsza się ryzyko kar, zwiększa się oszczędność czasu, poprawia się wizerunek Państwa firmy.

Nasze doświadczenie i kwalifikacje

Jesteśmy grupą specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu ochrony środowiska, charakteryzujących się dużą wiedzą, posiadających stosowne kompetencje i umiejętności merytoryczne.

10

+
Nasz zespół

1000

+
Zrealizowane projekty

200

+
Zadowoleni klienci

Aktualności

Przeczytaj aktualności na naszym blogu

Referencje naszych Klientów

FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

Tak, prowadzimy ewidencję odpadów w rejestrze BDO, w tym przygotowujemy roczne sprawozdania i wszelkie niezbędną dokumentację. Reprezentujemy klienta w trakcie kontroli wykonywanych przez inspekcję ochrony środowiska.

Nie, działamy na terenie całej Polski. W dobie Internetu jesteśmy w stanie obsługiwać klientów z różnych regionów naszego kraju. Również przedsiębiorcy zagraniczni korzystają z naszych usług. Obsługujemy klientów w języku polskim, angielskim, francuskim i arabskim, a zatem działamy globalnie, mogąc wdrażać światowe technologie prośrodowiskowe bezpośrednio w zakładzie u klienta.

Tak. Często występuje sytuacja, że klienci zgłaszają się do nas po kontroli WIOŚ. Często też przedsiębiorcy nie są świadomi szeregu obowiązków, takich jak np. obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych lub w zakresie korzystania z własnej studni. W takich przypadkach ustalamy kolejność prac, mających na celu uregulowanie zaistniałych nieprawidłowości.

Tak. Często się dzieje, że klienci zgłaszają się do nas po kontroli WIOŚ. Często też, przedsiębiorcy nie wiedzą o obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego np. na odprowadzenie wód deszczowych lub w zakresie korzystania z własnej studni. W takich przypadkach ustalamy kolejność prac, mających uregulować zaistniałe nieprawidłowości.

Proponujemy wykonanie audytu środowiskowego, podczas którego sprawdzamy czy przedsiębiorca zgodnie z profilem swojej firmy prawidłowo wykonuje nałożone przez prawo obowiązki w zakresie ochrony środowiska. Jest to świetne narzędzie prewencyjne przed niemiłą niespodzianką podczas wizyty WIOŚ. W raporcie z audytu dokładnie wymieniamy jaką dokumentację środowiskową należy poprawić oraz co należy uzupełnić. Ponadto zgłaszając się do naszej firmy mają Państwo pewność, że wszelkie braki jesteśmy w stanie wykonać za Państwa i w Państwa imieniu uzyskać wszystkie wymagane decyzje.

Osoba prowadząca działalność w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego może w naszej firmie uzyskać pomoc w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności: przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i dokumentacji związanej np. z nawadnianiem plonów wodą z własnej studni.

Pozostańmy w kontakcie

Masz pytania? Umów się na bezpłatną konsultację online!

Wypełnij formularz, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h. 

Firma r2eko powstała z myślą o transferze wiedzy i doświadczenia w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Linki

© 2023 r2eko. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 Realizacja: Premium Digital